Krótko o mnie…

Każda nieruchomość jest inna, tak jak i jej właściciel.

Dlatego też, priorytetem mojej działalności jest indywidualnie podejście do każdego Klienta, wsparte zasadami etyki zawodowej, zaangażowaniem w pracę oraz rzetelnością wykonanych opracowań.

o firmie

Wycena Nieruchomości

Wycena nieruchomości do banku

Firma istnieje od 2014 roku, przez ten czas wykonałem ponad 2000 autorskich wycen nieruchomości, w tym większość dla sektora bankowego. Moje operaty szacunkowe są akceptowane przez wiodące banki w Polsce. Zostałem wpisany na tzw. „listę bankową” prowadzoną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Współpraca z doradcą kredytowym

Współpraca rzeczoznawcy majątkowego z niezależnym doradcą kredytowym, to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także skuteczność przeprowadzenia procesu kredytowego.

Pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy osobom poszukującym własnego mieszkania czy też domu. Jeżeli uzyskana oferta kredytowa jest niezadowalająca, skontaktuję Państwa z doradcami kredytowymi, którzy pomogą uzyskać korzystną ofertę z różnych banków.

Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy formalnie

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5925 oraz aktualną polisę OC. Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Obszarem moich działań jest Warszawa oraz powiaty sąsiadujące bezpośrednio z Warszawą.

Wycena Nieruchomości

cennik / wymagane dokumenty

Wyceń działkę

Wyceń działkę (2-4 dni robocze od dnia oględzin)

Operat szacunkowy - cena od 500 zł
Wymagane dokumenty:
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny będący podstawą nabycia nieruchomości
 • umowa przedwstępna – w przypadku zakupu
 • wypis z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)
Wyceń mieszkanie

Wyceń mieszkanie (2-4 dni robocze od dnia oględzin)

Operat szacunkowy - cena od 500 zł
Wymagane dokumenty:
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny będący podstawą nabycia nieruchomości
 • zaświadczenie ze spółdzielni – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowa przedwstępna – w przypadku zakupu
 • umowa z deweloperem wraz z załącznikami – w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym
 • kosztorys prac remontowych lub wykończeniowych (w przypadku planowanego remontu lub wykończenia mieszkania)
Wyceń dom

Wyceń dom (3-5 dni roboczych od dnia oględzin)

Operat szacunkowy - cena od 900 zł
Wymagane dokumenty:
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny będący podstawą nabycia nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • umowa przedwstępna – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • kosztorys prac remontowych (w przypadku planowanego remontu)
Wyceń dom

Wyceń dom (3-5 dni roboczych od dnia oględzin)

Operat szacunkowy - cena od 900 zł
Wymagane dokumenty:
 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny będący podstawą nabycia nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument nie starszy niż 3 miesiące)
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych

Wyceń inną nieruchomość

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego oraz zakres potrzebnych dokumentów ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, zakresu analizowanego rynku, terminu realizacji oraz niezbędnych nakładów.

Potrzebujesz więcej informacji?

formularz kontaktowy